Sopimusehdot verkkosivuston toteutus

Nämä sopimusehdot on päivitetty 30.8.2023


Sopimushinta

Sivuston sopimushinta on se, mistä sovitaan yhteisessä sivustosopimuksessa (Tmi ACQUAn ja asiakkaan välinen eritelty sopimus). Hinnan perusteena on yhdessä laadittu arvio sivuston laajuudesta ja vaativuudesta sekä kokonaistyönlaajuudesta. Lopullista hintaa voidaan muuttaa vain yhteisellä päätöksellä, jos projektin laajuuteen tulee merkittäviä muutoksia.


Sivustoprojektin eteneminen

Verkkosivuston toteuttaminen alkaa yhteisellä palaverilla (1-2 tuntia), joka voidaan toteuttaa myös etäyhteyksillä. Aloituspalaverissa sovitaan seuraavat asiat:

 • Hankkeen aikataulu
 • Sivuston viestinnälliset ja muut tavoitteet
 • Sivuston ulkoasuun liittyvät toiveet
 • Sivuston rakennesuunnittelu ja sen ohjeistaminen
 • Sisällön suunnitteluun liittyvät asiat (olemassa oleva sisältö, uuden sisällön luomisen periaatteet, hakukoneoptimoinnin lähtökohdat, kuvamateriaalin ohjeistus)

Visuaalinen ilme

Sivustoilmeen suunnittelu ja toteutus tehdään asiakkaan visuaalisen materiaalin ja toiveiden pohjalta. Toteutuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman pitkälle olemassa olevaa materiaalia (brändi, kuvat, piirustukset). Ulkoasusuunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa yhdessä. Tarvittaessa palveluntarjoaja ehdottaa muun käytettävän kuvitusmateriaalin. Hintaan sisältyy tarvittaessa enintään yksi maksullinen fontti.

Toteutukseen sisältyy yksi ennakkosuunnittelun pohjalta luotu ulkoasuehdotus, joka muokataan asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Joustavat työvälineet mahdollistavat ulkoasun muokkauksen rakentamisen aikana, pääkorjauskierroksia on kaksi (suuret linjamuutokset kuten värien, asettelujen tai muiden keskeisten graafisten ratkaisujen uudelleensuunnittelu).


Tekninen toteutus

Sivuston rakentamiseen sisältyy käytettävien ohjelmistojen asentaminen ja konfigurointi, teknisen ympäristön (palvelin) valmistelu, sivuston nopeuden ja toiminnan optimointi, sivuston responsiivisuuden toteutus sekä sivuston julkaiseminen lopulliseen osoitteeseensa. Toteutus sisältää myös turvallisuus- ja nopeusoptimointiohjelmistojen asentamisen lisensseineen, tarvittavat tietoturvatiukennukset sivustolla sekä SSL-sertifikaatin asennuksen (joko ilmainen tai asiakkaan maksama). Asiakas opastetaan ylläpitotyövälineisiin ja saa video- ja kirjallisia ohjeistuksia.

Sivuston toteutukseen sisältyy erikseen sovitun mukaan:

 • videoiden ja/tai äänitiedostojen upottaminen sivustoon
 • sisältöjen syöttäminen sivustolle
 • asiakaskirjetilauslomakkeen liittäminen sivustolle
 • sivustohaku
 • sisältöjen kevyt hakukoneoptimointi sekä video/kirjallinen ohjeistus
 • Google Analyticsin ja Google Search Consolen käyttöönotto (tai muu analytiikkaohjelmisto), muut mahdolliset markkinointiintegraatiot koodilla (esim. Facebook-pikseli).

Rakentamisessa käytettävät ohjelmistot

Sivusto rakennetaan WordPressillä sekä siihen liitettävillä ohjelmistoilla. Palvelun tuottaja vastaa rakentamisessa käytettävistä ohjelmistojen lisenssikustannuksista (palvelun tuottajan käyttämä teema, page builder, keskeiset tukiohjelmat) ja asiakas saa tuotteista tarkat tiedot työn valmistuessa. Tällaisia ohjelmia ovat mm. Elementor Pro, Beaver Builder, Astra Pro, Page Builder Framework ja Gravity Forms. Asiakkaalla on käyttöoikeus lisensseihin määräämättömän ajan (tämä ei kuitenkaan koske esimerkiksi verkkokurssiohjelmistoja, näistä sovitaan erikseen). Käyttöoikeus voi päättyä ainoastaan force majeur -tilanteissa (esim. yrityksen toiminnan päättyminen, luonnonkatastrofit, sota).

Jos sivustolle tehdään toiminnallisuuksia, jotka vaativat erillisiä lisensoituja ohjelmia, asiakkaan kanssa sovitaan näiden kustannuksista erikseen.


Muutokset projektissa

Saatamme myös pyytää tietyt pyynnöt (lisätoiminnallisuudet, sisällön laajentaminen tms.) teiltä kirjallisina, jotta voimme kirjata ne ylös. Jos pyydetyt muutokset vaikuttavat projektin luonteeseen tai toimintaan merkittävästi, pidätämme oikeuden tulkita käynnissä olevan projektin muuttuneeksi ja sen hintaa, aikataulua ja muita ehtoja voidaan muuttaa.

Jos projektin aikataulussa tapahtuu muutos joko asiakkaan tai palvelun tuottajan taholta, uusi aikataulu sovitaan yhdessä ja tilanteen niin vaatiessa sopimus puretaan.


Sopimuksen irtisanominen

Verkkosivuston toteuttamista koskevan sopimuksen saa asiakas irtisanoa missä tahansa vaiheessa työn etenemistä ilman erityistä syytä. Suoritettua ennakkomaksua ei irtisanomisen yhteydessä palauteta.


Vastuulauseke

Tuottaja ei ole juridisessa tai taloudellisessa vastuussa sellaisista palvelussa tapahtuvista virhetiloista tai niistä johtuvista seurauksista (kuten tulonmenetyksistä), jotka johtuvat seuraavista tilanteista:

 • kolmansien osapuolten palveluissaan tekemien muutosten aiheuttamat virhetilat (ml. hakkeroinnit) sivustossa tai verkkopalvelun muussa toiminnassa. Kolmansia osapuolia ovat mm. ohjelmistokehittäjät tai valittu hostingpalvelu.
 • asiakkaan itse sivuille asentaman ohjelman tai sivuston koodissa asiakkaan tekemän muutoksen aiheuttamista virhetiloista.
 • force majeur -tilanteista.